Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αποτελούν θεσμό και βασικό πυλώνα της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα. Παρέχουν τη δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου. Τα Σ.Δ.Ε. συνθέτουν ένα ευέλικτο, καινοτομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διαμορφώνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και δίνει έμφαση στην ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα Σ.Δ.Ε παρέχουν δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση και τη ζωή. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες, αναπτύσσουν δεξιότητες και διαμορφώνουν αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να ενταχθούν ομαλά στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές. Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (25 ώρες την εβδομάδα).

Πίσω στα θρανία, μπροστά στη ζωή

Γρήγορη ενημέρωση

1. Βραβείο καλύτερης εργασίας ECO2MOBILITY

Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας απονεμήθηκε το βραβείο καλύτερης εργασίας στο πλαίσιο της εκστρατείας ECO2MOBILITY 2023-2024 για βιώσιμη αστική κινητικότητα. Το βραβείο παραλήφθηκε από ομάδα εκπαιδευομένων οι οποίοι συμμετείχαν στην υλοποίηση της εργασίας και το Διευθυντή του σχολείου σε ειδική εκδήλωση στις 27/4/2024 στην Αθήνα.

Βράβευση ECOMOBILITY

2. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

3. Covid-19: Τι πρέπει να γνωρίζω

Επικοινωνία

Η διεύθυνση του σχολείου μας είναι :
Περιφερειακή Οδός Άρτας
(κτήριο 8ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας)
47132 Άρτα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2681074354
Ηλεκτρονικο ταχυδρομείο: mail@sde-artas.art.sch.gr

Ώρες λειτουργίας: 16:30 - 20:30