Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αποτελούν θεσμό και βασικό πυλώνα της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα. Παρέχουν τη δυνατότητα σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο του απολυτηρίου Γυμνασίου. Τα Σ.Δ.Ε. συνθέτουν ένα ευέλικτο, καινοτομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διαμορφώνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και δίνει έμφαση στην ενεργή συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα Σ.Δ.Ε παρέχουν δεύτερη ευκαιρία στη μάθηση και τη ζωή. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες, αναπτύσσουν δεξιότητες και διαμορφώνουν αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να ενταχθούν ομαλά στις κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές δομές. Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (25 ώρες την εβδομάδα).

Γρήγορη ενημέρωση

1. Αιτήσεις εγγραφής για το νέο σχολικό έτος 2023-2024

Από 1/9 έως 15/10 στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας και στο Τμήμα του ΣΔΕ Άρτας στη Φιλιππιάδα γίνονται δεκτές αιτήσεις εγγραφής για το σχολικό έτος 2023-2024. Για την παρακολούθηση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και να έχετε ολοκληρώσει τη φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :
1. Αίτηση εγγραφής (παρέχεται από το σχολείο)
2. Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο αλλοδαπής

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στο ΣΔΕ Άρτας (Κτήριο 8ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας, Περιφερειακή Οδός Άρτας – Έναντι Δημαρχείου Άρτας) εργάσιμες ημέρες και ώρες 5-8 μμ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2681074354. Οι αιτήσεις συμμετοχής για το Τμήμα του ΣΔΕ Άρτας στη Φιλιππιάδα υποβάλλονται στην έδρα του σχολείου στην Άρτα.


2. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

3. Covid-19: Τι πρέπει να γνωρίζω

Επικοινωνία

Η διεύθυνση του σχολείου μας είναι :
Περιφερειακή Οδός Άρτας
(κτήριο 8ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας)
47132 Άρτα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2681074354
Ηλεκτρονικο ταχυδρομείο: mail@sde-artas.art.sch.gr

Ώρες λειτουργίας: 16:30 - 20:30

Πίσω στα θρανία, μπροστά στη ζωή