Χρήσιμες πληροφορίες

Περιεχόμενα

1. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

α) Γενικό ενημερωτικό υλικό για ασφάλεια στο διαδίκτυο

Κάντε κλικ στον ακόλουθο συνδέσμο για να δείτε το γενικό ενημερωτικό υλικό για ασφάλεια στο διαδίκτυο

β) Ενημερωτικό υλικό για γονείς

Κάντε κλικ στον ακόλουθο συνδέσμο για να δείτε το ενημερωτικό υλικό για γονείς